Samen werken aan een gezonder Veghel!

Terugdringen van overgewicht

Ambitie

We streven naar een afname van overgewicht onder Veghelse kinderen en jongeren. Het streven is dat zij een gezonde leefstijl hebben, waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is en bewegen centraal staat. 

 

heel veghel doet mee

Visie

Stichting Veghel Gezond Sportief is het samenwerkingsverband voor het bevorderen van een gezonde leefstijl in de gemeente Veghel. Samen met verenigingen, basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderopvang, overheid, bedrijfsleven en inwoners werken wij aan het bevorderen van een gezond eet- en beweeggedrag voor de inwoners in Veghel.

acties 2016

Kind in Beweging

Acties 2016

In 2016 zetten we vooral in op de volgende thema’s:

  • Water drinken: meer kinderen en jongeren drinken water in plaats van suikerhoudende dranken.
  • Gratis bewegen: kinderen en jongeren bewegen meer gedurende de dag.
  • LEFF
  • Gezonde School
  • Sjors Sportief

Help mee!

We streven enerzijds naar het voorkomen van overgewicht, anderzijds naar een afname van overgewicht onder Veghelse kinderen en jongeren. Zij hebben een gezonde leefstijl waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is en waarbij bewegen centraal staat.