Samen werken aan een gezonder Meierijstad!

Terugdringen van overgewicht

Ambitie

We streven naar een afname van overgewicht onder kinderen en jongeren in Meierijstad. Het streven is dat zij een gezonde leefstijl hebben, waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is en bewegen centraal staat. 

 

heel Meierijstad doet mee

Visie

Stichting Meierijstad Gezond Sportief is het samenwerkingsverband voor het bevorderen van een gezonde leefstijl in de gemeente Meierijstad. Samen met verenigingen, basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderopvang, overheid, bedrijfsleven en inwoners werken wij aan het bevorderen van een gezond eet- en beweeggedrag voor de inwoners in Meierijstad.

acties 2018

Kind in Beweging

Acties 2018

In 2018 zetten we vooral in op de volgende thema’s:

  • Harmonisatie Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode
  • Gezond onderwijs Meierijstad
  • Sportcoaches in heel Meierijstad
  • Uitrol Fitpaden / kwiekroute
  • Goed borgen van kleurrijke bijeenkomsten 

Help mee!

We streven enerzijds naar het voorkomen van overgewicht, anderzijds naar een afname van overgewicht onder kinderen en jongeren en Meierijstad. Zij hebben een gezonde leefstijl waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is en waarbij bewegen centraal staat.

Share