Project: Kinderopvang en onderwijs

Gezonde Kinderopvang en Gezonde School

Vanuit ambities en behoefte aan ondersteuning van partijen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen wordt begin 2017 een overzicht van de inzet van onze partners gemaakt (wat gaan we doen).

In onze ondersteuning werken we vanuit de aanpak Gezonde Kinderopvang en aanpak Gezonde School. Het concept Sjors Sportief wordt ingezet voor het onderdeel bewegen. De focus van onze activiteiten (advisering en ondersteuning in de uitvoer) hierbij ligt op het bereiken en betrekken van ouders.

Gewenst effect

  • Professionele organisaties werken efficiënt en effectief aan een gezonde omgeving vanuit hun mogelijkheden en zijn tevreden over de ondersteuning die hen daarbij geboden wordt. Samen bereiken we de kinderen en hun ouders met onze activiteiten

  • In schoolkantines is een stijging te zien van de verkoop van gezonde producten.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Berbel van Bree
bbree@meierijstad.nl
Tel. 14 0413

Share