Project: Gezinsaanpak 0 – 6 jarigen

Samen aan de slag!

In 2017 willen we meer gerichte en vraag gestuurde ondersteuning en coaching gaan aanbieden bij ouders van kinderen waar (meer risico op) overgewicht aanwezig is. Door middel van het organiseren van een laagdrempelige activiteiten leggen we het eerste contact met deze gezinnen. Tijdens die laagdrempelige activiteiten kan samen gegeten worden, gepraat worden over gewoonten en gebruiken in de voeding. Vanuit deze laagdrempelige activiteit wordt een eventuele volgende stap gezet. Dit kan een meer intensieve coaching zijn door een opvoedondersteuner, deelname aan een groepsinterventie zoals LEFF of doorverwijzing naar een diëtist of zorgverlener.

 

Gewenst effect

  • De moeders en oma’s geven na afloop van de bijeenkomst aan wat zij verstaan onder opgroeien in een gezonde omgeving (wat is hun doel)
  • De moeders en oma’s geven aan wat er volgens hen verbeterd kan worden in deze omgeving
  • Wat hun eigen rol daarin kan zijn
  • Welke partijen volgens hen daarin ook een rol kunnen spelen
  • Minimaal 15 gezinnen worden begeleid naar een intensief coachings- en begeleidingstraject in individueel of groepsverband

 

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Berbel van Bree
bbree@meierijstad.nl
Tel. 14 0413

Share